tr?id=1658321224429756&ev=PageView&noscript=1 VIRO ITS | Promijena DNS zapisa besplatne hr domene

Promijena DNS zapisa besplatne hr domene

Besplatna hr domena se ažurira na adresi: https://www.dns.hr/portal/mydomain

Unosom svoje domene dobiti će te izbor slanja autorizacijskog linka na adrese koje su upisane u registar.

To može biti vlasnik domene, administrator domene ili tehnička osoba.

Nakon što odaberete i kliknete "Pošalji" na email adresu koja je zapisana u registru stići će autorizacijski link koji je potrebno kliknuti u slijedećih 30 minuta.

Nakon toga ažirirajte podatke i kliknite spremi i produži. Time ste produžili trajanje besplatne domene za godinu dana.

POSTUPAK ADMINISTRIRANJA I PRODUŽENJA DOMENE

Odaberite osobu koja će vršiti promjenu i primiti e-mail za autorizaciju.

 • korisnik domene:
  • može mijenjati sve podatke osim naziva domene, naziva korisnika i OIB-a
  • prilikom spremanja podataka domena se produžuje za godinu dana
  • moze zatražiti transfer ili brisanje domene
 • administrativna kontakt osoba (ako je navedena):
  • može promijeniti svoje podatke
  • može promijeniti podatke o tehničkoj kontakt osobi
  • može promijeniti podatke o DNS serverima
  • prilikom spremanja podataka domena se produžuje za godinu dana
 • tehnička kontakt osoba (ako je navedena):
  • može promijeniti podatke o tehničkoj kontakt osobi
  • može promijeniti podatke o DNS serverima

Na e-mail adresu bit će poslan autorizacijski link. Klikom na link otvorit će se web forma pomoću koje se vrše promjene i produženje domene. Kako bi se domena produžila i promjene spremile, potrebno je kliknuti na gumb "Spremi i produži domenu".

NAPOMENA:

 • Vrlo je važno da su e-mail adrese ispravne! E-mail adrese možete provjeriti na pretraživaču www.dns.hr.
 • ako korisnik nije u mogućnosti koristiti postojeću e-mail adresu, može je promijeniti ovdje.
 • U slučaju problema molimo da kontaktirate CARNet helpdesk:

E-mail:

SKYPE: carnet_helpdesk
TELEFON: 01 6661 555
FAX: 01 6661630